Posts Tagged ‘Föreläsning’

h1

Radical Imagination 1: Kognitiv skillnad

september 25, 2013

Untitled-1

(Bilden tagen från Konsthallens Instagramflöde)

Så var den första föreläsningen i serien hållen och klar. Fullt på stolarna, några bredvid, en och annan i dörren utanför. Diskussion under och efter föredraget; nöjd.

Så här tyckte den stora tidningen (ej på nätet):

GPomRI

Föreläsningen var helt bildbaserad (alltså inga slides med text) och utgick från en historik över hur atypiska kognitioner under olika tider boxats och inordnats i diverse olika tidsenliga diagnoser, först inom psykologin för att senare alltmer bli en psykiatrisk angelägenhet, med åtföljande samhällsdebatter. Genom teorier om kognitiv stil, funktionshinder och perceptionsforskning ställdes frågan huruvida det vi uppfattar som avvikande kognition egentligen alltid kanske utgjort en viktig influens på samhället (vilket jag själv förstås menar att det har). Mot slutet av föreläsningen träder neurodiversitetsrörelsen fram då Internet under 1990-talet börjar erbjuda en ny kommunikativ infrastruktur för människor som tidigare inte haft några givna kommunikationskanaler, och som – genom psykiatrins försorger, på gott och/eller ont – nu fått en gemensam identitet att samlas runt.RI

h1

Hypertunneln live: Radical imagination

september 3, 2013

Jag har blivit inbjuden att hålla en seminarieserie om neurodiversitet vid inget mindre än Göteborgs konsthall under konstbiennalen CIGBA. Stor ära! Hypertunneln goes live igen alltså, denna gång inte med twee-pop och C-60-dängor (som det var härom månaden) utan med live-teori. Tre föreläsningar blir det. Inträdet är gratis. Mer info nedan, här eller på eventets Facebooksida!

Radical imagination

– Föreläsningsserie om neurodiversitet, med Jakob Wenzer, forskare i etnologi och verksam vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

 
Neurodiversitet är ett teoretiskt fält och en politisk rörelse som problematiserar normsamhällets förtryck av de neurologiskt annorlunda, så som personer som diagnostiseras med autism, ADHD, Asperger och liknande. Rörelsen menar att skillnader i hur hjärnan utvecklas och fungerar skall ses som en mänsklig och naturlig variation snarare än som sjukdomstillstånd som skall botas. Seminarieserien fokuserar på hur den neurologiska mångfalden som tankefigur och som konkret verklighet genererar andra ordningar, tankar och produkter, inte som en lek utan som en nödvändighet.
Kognitiv skillnad Onsdag 18 september kl 18:00-19:45 Föreläsning med bilder. Grundläggande idéer och historia inom neurodiversitet och hur fältet bla hänger samman med crip theory, cultural studies, neurologi och filosofi.
Radical imagination Onsdag 2 oktober kl 18:00-19:45 Föreläsning med bilder och musik. Hur det kognitivt avvikande läcker tillbaka in i den neuronormala världen.
Det neurologiska myllret Onsdag 23 oktober kl 18:00-19:45 Kortföreläsning med panelsamtal. Med en inbjuden panel diskuteras några av de teman som kommit upp under de tidigare föreläsningarna; identitet, kropp, annorlundaskap, kreativitet och samhällets ansvar.

Länk till information om öppettider.