Posts Tagged ‘patientmedverkan’

h1

SPK, andra dagen.

mars 14, 2014

Minns ni SPK? Det var ju en gång i tiden en förkortning för Sozialistiaches Patientkollektiv, vilket var en revolutionär aktionsgrupp bestående av psykiatripatienter. Deras verksamhet bestod främst i att träffas och diskutera hur mental sjukdom var en produkt av det kapitalistiska samhällssystemet, och hur deras egna psykiska avvikelser kunde användas som vapen mot detsamma. SPK betraktas som e vital del av 60- och 70-talens antipsykiatriska rörelse, som ifrågasatte den vid tidpunkten framväxande biologistiska psykiatrin.

Om SPF, Svenska psykiatriska föreningen, minns SPK vet jag inte, men jag hoppas nog att det är en besynnerlig slump snarare än en vitsig men cynisk referens att deras årliga konferens även den bär namnet SPK, Svenska Psykiatrikongressen. Den avslutas idag på sin tredje dag, och yours truly är på plats. Varför? På grund av mitt uppdrag att undersöka möjligheter för patienters inflytande över den psykiatriska, närmare bestämt den del av vården som utgörs av de kvalitetsregister som just nu håller på att introduceras som styrmedel.

SavedPicture-201431482919.jpg

Här minglar jag  alltså runt bland läkemedelsföretagens reklammontrar, äter det godis de bjuder på och tar del av de egenproducerade informations- och utbildningsmaterial de skälva tillhandahåller om de psykopatologiska tillstånd de själva indirekt är med och definierar. Ursäkta min raljerande ton här, men som patientföreträdare är det inte alldeles givet positivt att se hur nära kopplingarna är mellan den psykiatriska professionen och den utomordentligt mäktiga multinationella läkemedelsindustrin. Och någon sorts ironi finns ju också i situationen. Jag. Patientmedverkan. SPK. Alltsammans inramat av en situation vars villkor, åtminstone delvis, ställs av Big Pharma.